domingo, 1 de febrero de 2009

Tahitian Phrases


Hello (general greeting) Ia Orana (yo-rah-nah)
How are you? Maita'i oe? (my-tie oh-ay)
I am fine Maita'i vau. (my-tie vah-oo)
Thank you Mauruuru. (mah-roo-roo)
Bye bye Nana. (nah-nah)
What's new? Eaha te parau api? (ay-ah-ha tay pah-rah-oo ah-pee)
Do you speak English? Ua ite oe i te parau Marite? (oo-ah ee-tay oh-ay ee tay pah- rah-oo mah-ree-tay)
I don't understand. Aita i papu ia'u. (eye-tah ee pah-poo ee-ah-oo)
Please speak slowly. Faa taere te parau. (fah-ah tah-ay-ray tay pah-rah-oo)
Repeat please. Tapiti. (tah-pee-tee)
What's your name? O vai to oe i'oa? (oh vah-ee toh oh-ay ee-oh-ah)
My name is Chris. O Chris to'u i'oa. (oh kris toh-oo ee-oh-ah)
Where do you live? Ihea oe e faeia ai? (ee-hay-ah oh-ay ay fah-ay-ee-ah ah-ee)
I live in California. I California vau e faeia ai. (ee California vah-oo ay fah-ay-ee-ah ah-ee)
Where are you from? Nohea mai oe? (noh-hay-ah my oh-ay)
I am from America No te Fenua Marite mai vau. (noh tay feh-noo-ah mah-ree-tay my vah-oo)
Show me the way to... Fa'aite mai ia'u ite e'a ... (fah-eye-tay my ee-ah-oo ee-tay ay-ah)
Let's go! Haere tatou! (ha-ay-ray tah-toh-oo)
Come here! Haere mai! (ha-ay-ray my)
Turn right Na te pae atau. (nah tay pah-ay ah-tah-oo)
Turn left Na te pae aui. (nah tay pah-ay ah-wee)
Please take me to ... Arave ato'a ia'u ... (ah-rah-vay ah-toh-ah ee-ah-oo)
I want to speak to Chris Hina'aro vau e parau ia Chris. (hee-nah-ah-roh vah-oo ay pah-rah-oo ee-ah kris)
Who is this? Ovai te ie? (oh-vie tay ee-ay)
What is the name of this? Eaha tei'oa ote'ie? (ay-ah-ha tay-ee-oh-ah oh-tay-ee-ay)
What is the price of this? Ehia moni te'ie? (ay-hee-ah moh-nee tay-ee-ay)
What's wrong? Eaha te tumu? (ay-ah-ha tay too-moo)
Look! A hi'o! (ah hee-oh)
Hurry up! Ha'a viti viti! (ha-ah vee-tee vee-tee)
Take it easy! Haere maru! (ha-ay-ray mah-roo)
To your health! Manuia! (mah-nwee-ah)
This is very good E mea maita'i roa teie. (ay may-ah my-tie roh-ah tay-ee-ay)
Do you want a drink? Hina'aro oe e inu? (hee-nah-ah-roh oh-ay ay ee-noo)
Are you hungry? Ua poia anei oe? (oo-ah poh-ee-ah ah-nay-ee oh-ay)
Yes E (ay)
No Aita (eye-tah)
What? Eaha? (ay-ah-ha)
Why? No te aha? (noh tay ah-ha)
I love you. Ua here vau ia oe. (oo-ah hay-ray ee-ah oh-ay)
Merry Christmas. Ia orana no te noere. (yo-rah-nah noh tay noh-ay-ray)
Happy New Year. Ia orana i te matahiti api. (yo-rah-nah ee tay mah-tah-hee-tee ah-pee)